พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน


          จะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจ เพราะความดื้อรั้นของตัวเราเอง เชื่อฟังผู้ใหญ่ ยึดความคิดตัวเองให้น้อยลง เรื่องร้ายจะได้ย้ายออกไปหาคนที่ดื้อกว่า ไม่ถกถียง โต้แย้ง ทำให้ถึงที่สุด วันนี้ก็ผ่านไปด้วยดี  ไม่ต้องเผชิญกับเรื่องที่ไม่ชอบใจ


ปัญหาที่รุมเร้า ทำให้วันผ่านไปเร็ว เรียงลำดับแก้ไขไปทีละเรื่อง ไม่เหมาะกับกรเจรจากับใครในวันนี้ เป็นวันเตรียมเอกสาร หาข้อควรแก้ไข


สีดี สีแดงเข้ม น้ำเงิน ทองคติวันนี้ อย่าสอนคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้