พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          หลังฝนตก ฟ้าก็โปร่ง เรื่องยุ่งๆ ค่อยๆ คลี่คลาย บางเรื่องยังแก้ไขไม่ได้หมด แต่ยังพอเลี่ยงได้ ปล่อยได้บ้าง มิตรดีเหมือนญาติใหม่ อยู่ใกล้ตัวคอยช่วยเหลือ ระวังวาจา หน้าตาอย่าบอกบุญไม่รับในวันนี้ เพราะจะพลาดไม่ได้รับสิ่งดีๆ อย่างน่าเสียดาย

จะได้ไปสถานที่แปลกๆ และมีเวลาทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเพื่อแก้ไข ปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า การเดินทางให้ข้อคิด

สีดี ชมพู ฟ้า ส้ม


คติวันนี้ เรื่องดีหรือไม่ดี อยู่ที่ความรู้สึกของเราเอง