พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน          วันที่ทำอะไรสบายๆ นับถอยหลังวันสิ้นปี มีการวางแผนอนาคตล่วงหน้า ทั้งงานและส่วนตัว ไม่ใช่วันแสดงอำนาจ หลักการ หรือ วิชาการใดๆ  จะมีปัญหาโต้เถียง มากกว่าเป็นความสำเร็จ ระวังนัดซ้อน ซ้อนงาน ซ้อนส่วนตัว  ลำดับความสำคัญก่อนหลังให้ดี อะไรก็เกิดขึ้นได้ เป็นวันราบเรียบแต่ต้องพร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะเรื่องคน กับเรื่องรถยนต์ 


สีดี ขาว ครีม ม่วงคติวันนี้ ไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่รู้ ถ้าไม่เกิดประโยชน์กับใครเลย