เคล็ดวิชาโหราศาสตร์ การวิเคราะห์ดาวบาปเคราะห์ โดย อาจารย์แอน      เมื่อดาวร้ายจะมาเยือน ไม่ได้มาครั้งเดียว โดยเฉพาะดาวบาปเคราะห์ใหญ่ เช่น ๗ ดาว ๘ หรือ แม้กระทั่งดาว ๓ ดาวเล็ก ก็ยังให้ผลติดต่อกัน อย่างน่าโมโห และน่าประหลาดใจ
ต้องแยกเรื่องราวว่ามาจากคน มาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือ เรื่องสุขภาพ เพราะทุกเรื่องจะเรียงรายมาหาเราทีละเรื่อง และก็เรียงลำดับความร้ายมาก หรือน้อย ทั้งนี้จะได้รับมือได้ทัน เพราะรับหลายเรื่อง จะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าแยกแยะจะเล็กลง เราพอรับได้และจะทุกข์น้อยลงระยะเวลาแห่งการให้ผล จะมีผลตามระยะเวลาที่ดาวร้ายแต่ละดวงให้แสง ดาว ๗ โคจรช้ากว่าดวงอื่นๆ ให้ผลระยะสามเดือน ดาว ๘ ให้ผลเป็นระยะๆ ไม่แน่นอน เป็นระยะเวลาหนึ่งปี และดาว ๓ จะให้ผลน้อยที่สุด สองสามอาทิตย์การเรียนรู้ความร้ายกาจของดวงดาว เพื่อทำใจให้สงบและเตรียมพร้อม เช่น จากคน ก็ต้องหลีกคน หลีกสังคม ไม่โดดเด่น ไม่ทำอะไรที่ล่วงเกินใคร จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่ไปในที่อโคจร ไม่ทำอะไรอย่างหุนหัน ไม่ประมาท ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพ ต้องระวังกันทั้งปี หมั่นหาหมอเช็คสุขภาพถ้าเป็นเรื่องการเงิน การงาน ต้องเตรียมการล่วงหน้า บุคคลล่วงทุกข์ด้วยความเพียร อดออมไว้ เมื่อรู้ว่า ดาว ๗ หรือ ๘ กำลังจะมาสรุปแล้ว วิชาโหราศาสตร์ เป็นวิชาที่ให้ประโยชน์ เตือนสติ ระมัดระวัง เตรียมการล่วงหน้าและทำใจ ให้โปร่ง ไม่ใช่วิชาที่จะมาทำนายทายชีวิตในอดีต หรืออนาคตว่าจะสบายหรือไม่สบาย หรือ ห้ามไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิด...

เฉพาะผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าศิษย์ ตั้งใจเรียนรู้เพื่อประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความงมงาย