พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          อย่าเพิ่งคิดขยับขยาย เพิ่มทุนอะไรช่วงนี้ อาจมีคนจ้องจับผิด ทำอะไรจึงต้องระมัดระวัง วาจาที่เสียดแทงทำร้ายคนจะย้อนเป็นผลกรรมให้ตัวเราเอง อาสางานคนอื่นเป็นความดีความชอบ เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนต้องอดทนจะเป็นผลดีในวันหน้า เป็นผู้น้อยอยากได้งาน ก็ต้องหางานทำในมืออย่าให้ว่าง เดี๋ยวงานจะเข้าเอง ตามกระแส


ส่งงาน ส่งโครงการเป็นผลสำเร็จ 


สีดี ชมพู เหลือง ฟ้าคติวันนี้ เป็นผู้น้อยค่อยก้มประนมกร ใหญ่มาจะสบายเมื่อปลายมือ