พยากรณ์วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          วันนี้ดีพอที่จะทำอะไรให้สำเร็จ ให้จิตอ่อนลงด้วยเป็นวันดี วันพระด้วย นอกจากต้องรักษาสุขภาพ ระวังเขี้ยวสัตว์ วิงเวียน ปวดหัว กิจกรรมมาก เครียดไปหน่อย แล้วทุกอย่างก็ดีหมด ดังนั้นไม่ต้องเครียดไป ถึงสิ้นวันโดยรวมแล้วดีหมด การเงินการงาน มีเค้า อะไรที่จะ ก็จะมีผล ถึงความสำเร็จในวันนี้ อะไรที่กำลังจะ ก็ต้องเร่งดำเนินการ เพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งลงนามทำข้อตกลงในวันนี้

มีการเตรียมพร้อมในกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่ไม่ได้ดังใจก็ลงมือทำ ให้ทุกอย่างออกมาดี เรียบร้อย ก็สบายใจแล้ว ทุกอย่างต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาด ที่ต้องมาจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะด้านเอกสาร ข้อสัญญา สีดี เหลือง น้ำตาล ม่วง สีครีม เขียวอ่อน


คติวันนี้ แก้ปัญหาทันที่ ดีกว่านั่งถามว่า ทำไม