พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          ก็ยังมีฤกษ์ดีทำการมงคล เรื่องทำที่ภาระน้อย ไม่ต้องรีบร้อน  เลือกที่เสร็จในสิ้นวัน โครงการระยะสั้น เจรจานัดหมาย แต่ไม่ใช่วันทำสัญญา นอกจากทำความตกลงในข้อที่ผิดใจกันโรคเครียดทำให้เกิดโรคภัยการเจรจายังไม่ครอบคลุม รวมถึงงานที่ต้องการความละเอียด จะบกพร่อง ต้องระวังทบทวนให้ถี่ถ้วนจะได้เข้าสถานที่รกร้าง เที่ยววัด เที่ยววังก็เหมาะ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ รวมถึงของเก่ากลับมานิยม เริ่มสำรวจและล้างสต๊อค จะเหมาะสมในวันนี้อย่าให้ต้นไม้ตาย เสียหายหลายอย่างในเรื่องทำเล อย่าประมาท กระเทือนถึงการงานและครอบครัวสีดี ม่วง ฟ้า เหลือง
คติวันนี้  วันดี ต้องรีบเร่ง จะเพียร ต้องอดทน