พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          เป็นวันที่ปลอดโปร่ง คนที่คิดไม่ดีกับเรากลับมาดีได้  ทั้งการงานก็ไปได้ดี วางแผนอะไรก็เป็นไปโดยราบรื่น แม้มีค่าใช้จ่าย เข้ามาโดยไม่คาดฝัน ก็สามารถแก้ปัญหาไปได้


ยังคงต้องระวังวาจา จะคาดการณ์ผิด มีเรื่องเดี่ยวคือ เรื่องของตัวเอง บางเรื่องคิดไว้แล้วไม่ได้ทำ ทั้งเรื่องที่บ้านที่ทำงาน แต่ร้ายจะกลายเป็นดี  เป็นวันซ่อมแซมของที่เสียหาย  หรือหามาทดแทน


จะได้ข่าวทางไกล  เรื่องที่ติดต่อมานาน หรือข่าวที่รอคอยจะสิ้นสุดในวันนี้  ไม่ได้ดังที่หวัง แต่ก็ทำให้ตัดสินใจได้เรื่องนโยบาย และแนวทางที่จะทำต่อไป


สีดี เขียวอ่อน ชมพู ดำ คติวันนี้ ดีหรือร้าย แก้ไขได้ ก็เป็นดีหมด