พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          มีฤกษ์ดีทำการมงคล จะได้ข่าวดี เลื่อนตำแหน่ง ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งมีฤกษ์หมั้น ผูกพันสัญญา เสนอโครงการ รับมอบงาน ส่งวิทยานิพนธ์ 


เสียอย่างเดียวให้ยืมเงินไม่ได้คืน ทวงเงินยังพอได้  วันนี้เหมาะทำธุรกรรมติดต่อการเงิน  บริวารมีปัญหามาให้แก้ไข วันนี้ดี ทำเรื่องดีๆ คิดแก้ไขปัญหาใดๆ ก็แก้ได้ อย่าใจร้อนใช้อารมณ์  วันดีนานๆ มาที


สีดี ชมพู ลายเสือ ส้ม ฟ้า เหลืองคติวันนี้ วันพระไม่ได้มีหนเดียว วันดี หนเดียวก็หายาก