พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน         


          วันนี้ จันทร์เพ็ญ มีฤกษ์ดีทำการมงคล ริเริ่มทำการใหม่ๆ หรือเริ่มเจรจาความสำคัญ การหมุนเงิน เจรจาเรื่องการเงิน เป็นวันที่กระแสเงินสะพัด 


แต่ไม่ควรมีหรือทำสัญญาเป็นหุ้นส่วนในวันนี้ เรื่องบริวารคนใกล้ชิด ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข อย่าเข้าไปยุ่งมาก ค่อยๆแก้ปัญหา มองผิวเผิน ดีกว่าเข้าไปลึกพันตัว


สุขภาพระวัง เรื่องฟัน และลำไส้


สีดี เหลือง ฟ้า สีเข้ม


คติวันนี้  หันเข้าหาเรื่องดี ก็จะมีแต่เรื่องดี