พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          ฤกษ์ดีเริ่มมีมาในวันนี้ หลังแปดโมงครึ่งไปแล้ว จะริเริ่มทำอะไรก็สำเร็จได้ ทั้งรูปสัญญา ประนีประนอม เจรจาร้องขอ ต่อรอง เสนอโครงการ เปิดตัวสินค้า ทำการตลาด

เรื่องวุ่นวาย กรณีพิพาท โรงภัย เหตุต่างๆ เริ่มเห็นหนทาง

ระวังสุขภาพ ยังอยู่ในเกณฑ์ทำฟัน สัตว์เขี้ยวงา อย่าไว้ใจ เรื่องเล็กน้อยก็ต้องไม่ละเลย ยังสามารถแก้ได้ด้วยเจรจา

การจัดการทุกอย่าง ต้องออกแรง หลายครั้งก็สำเร็จได้

มีเรื่องดีๆใส่ได้ทุกสี ยกเว้นเขียวอ่อน จะเสียสตางค์ เสียเพื่อน


คติวันนี้ อะไรที่เห็นว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ ก็อย่าทำ