พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน


           ที่ดินแห้งแล้งแตกระแหง ดาว ๗ เกาะเพชฌฆาตฤกษ์  ดินไม่อุดม คนอาจแล้งน้ำใจต้องแก่งแย่งกัน อย่าอารมณ์ร้อนในช่วงนี้ วาจาไม่เป็นเสน่ห์ ระวังทะเลาะกันในครัวเรือน  ทำงานภายในระวังกระทบกระทั่งกัน

การค้าการขาย ที่ดิน อสังหาฯ เริ่มไปได้ดี อะไรจะร้ายก็ไม่ได้ร้ายถึงที่สุด ท้ายที่สุดก็มีเหตุให้ดีขึ้น เช่นฝนที่ไม่ตกก็ตกในที่สุด เป็นต้น

ปัญหาในโรงงานทำให้หยุดงานไม่ได้ คนตกงานวันนี้มีโอกาสเพราะความขยัน การติดต่องานภายนอก เจรจายากเย็นมีข้อขัดข้อง ในที่สุดก็สำเร็จได้

สีดี ม่วง เหลือง สีครีมอมน้ำตาล

คติวันนี้  เวลาให้จังหวะ และโอกาส