พยากรณ์วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          วันไม่เหมาะกับการเจรจาต่อรอง ทั้งไม่ดีในกรณีพิพาท หรือ ข้อถกเถียงต่างๆ มีแต่ทางลบ ไม่มีบวก เรื่องการเงินยังมีความหวังช่องทาง รวมทั้ง ได้รับเกียรติยกย่อง คือ กล่องได้แน่ เงินยัง แต่เห็นผลระยะยาว ต้องใจเย็น เรื่องไม่ดี ก็มีเยอะ แต่เรื่องดีก็พอมีมา อะไรที่หลีกเลี่ยงได้ ก็หลีกไปก่อน จังหวะดีมีมาก็ทำการสำคัญ

ระวังสุขภาพ ทั้งโรคติดต่อ วิงเวียน และระบบลำไส้

มีเรื่องแปลกให้รู้เห็น ได้แต่รู้เห็นเฉยๆ ย่อมมีเหตุผลที่ต้องตามหา อย่าเชื่อโดยไร้เหตุผล

บริวารมีเรื่อง ปัญหาเป็นเรื่องปกติ แรงงานต่างด้าวที่ดียังมีอยู่มาก ทำให้ถูกต้อง จะได้ไม่ถูกกลั่นแกล้ง

สีดี น้ำเงิน ฟ้า ส้ม


คติวันนี้ เดี๋ยวฝนก็มา ในที่สุด