พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          วันนี้มีฤกษ์ดีทำการมงคล อย่าทะเลาะกับครอบครัว คนที่รัก ถือว่าดีสมบูรณ์ในการเริ่มต้นทำทุกอย่าง เรื่องค้าขาย ขึ้นบ้านใหม่ มีแรงขับเคลื่อน กำลังใจเริ่มมา จะได้สัมผัส ได้คิด ได้เห็น สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ  จะได้รับผลในสิ่งที่ตนได้กระทำมาแล้วด้วยความอดทน ดาว ๕ อยู่กลางฟ้าของดาวประจำวัน คุ้มครองและทำให้ความทุกอย่างสำเร็จ ปลอดโปร่งด้วยดีดาว ๒ เป็นโยคหน้าดาวประจำวัน จะได้รับสิ่งดีๆ จากคนใกล้ชิด อย่ามีคำปฏิเสธในสิ่งที่ดี แต่หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีโดยไม่ต้องพูดหาผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์วันนี้อย่างอ่อนน้อม จะเป็นผลที่ดีสีดี ฟ้า น้ำเงิน ม่วง เขียวอ่อน เหลือง น้ำตาล ครีม ห้ามเขียวเข้ม และชมพูคติวันนี้ อย่าตื่นสาย เสียวันดีๆ ไป