พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          แม้ลาภผล หรือ การเงินยังหาทางออกไม่ได้ แต่ก็ยังมองเห็นทางออก เพียงแต่รอเวลา แผนการตลาดการโฆษณาก็ยังทำได้ เพื่อเห็นผลระยะยาว วันนี้สามารถเริ่มต้นทำกิจกรรม ที่จะเห็นผลในอนาคตได้มีค่าใช้จ่ายจร ก็ต้องรอคอยเหมือนกัน สามารถเจรจาเลื่อนต่อรองได้ระดับหนึ่ง อย่าเอาคำขาด รอจังหวะที่ดีกว่านี้เพื่อตามงานการเสนอโครงงานต้องรอการตรวจสอบ เอกสารทำให้ล่าช้า จะได้รับเชิญ ควรสังสรรค์สร้างพันธมิตร  อย่าอารมณ์เสีย เมื่อมีใครพูดขัดทาง ขัดวันนี้ไม่เงาเหมือนหม้อ กลับบ้านอย่าทำให้ครอบครัวร้อน ข้อขัดข้องบางประการมีอยู่แล้วในวันนี้ ต้องทำใจสีดี ฟ้า น้ำตาล ครีม ขาวคติวันนี้ แผนดี สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง