พยากรณ์วันที่จันทร์ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันที่จันทร์ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน


          วันแรกของการทำงาน ยังไม่สบายตัว มีเรื่องหงุดหงิด ทั้งใครพูดอะไร อย่าเพิ่งเชื่อโดยง่าย ถึงตัวเราเองพูดอะไรต้องคิดก่อน จะรับปากใครวันนี้ ทำไม่ได้ จะเสียคน


งานด้านเอกสารยุ่งยาก ต้องแจกแจง คนละเอียดทำงานมีผลงาน คนหยาบทำงานผลงานไม่มี แผนงานยังไม่ประสพผล ต้องแก้ไขปรับปรุง ใช้เวลาทั้งวัน เหมือนได้งานนิดเดียวแต่มีผลมากมายตามมา


เว้นในบางเรื่อง และข้อขัดข้อง ที่กล่าวมาแล้ว  ยังมีฤกษ์ดี เป็นมงคลในวันนี้ คิดอะไรใหม่ๆ หรือ เสนอโครงการ สามารถทำได้


สีดี  ม่วง ครีมขาว ฟ้า เหลืองคติวันนี้ พูดดี ก็เป็นเรื่องดี