พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          พอจะเป็นวันศุกร์หรรษาได้ในวันนี้ ขยายสาขา ขยายงาน ขยายความคิด ที่มีคำว่าขยายได้ทั้งหมด รวมถึงคำว่ากระจายงาน แจกจ่ายด้วย

ดาว ๓ ศรีของวันกลับสัมพันธ์กับดาว ๘ กาลกิณีจึงต้องระมัดระวังการทำอะไรบุ่มบ่าม โดยเฉพาะระวังคำพูดโพล่งๆ  ลมแรงระวังของหนักล้ม อยู่บ้านเทินของหนักก็ล้มได้ อยู่ที่ทำงานตู้จะพัง ดีคือ ได้ของใหม่ ค้นพบข้อเสีย และข้อควรระวัง

คบเพื่อนระวัง สังเกตได้มีแต่เรื่องเสียมากกว่าดี ก็หยุด เท่านั้นเอง ไม่ต้องเสียดายย้อนหลัง ดีที่เราเป็นพอ

ไม่ต้องจู้จี้กับบริวาร ไม่ดีให้เห็นในวันดี ก็ยากจะดีในวันร้าย ตัดออกไป ยอมลำบากดีกว่าทนผลเสียจะมีมากกว่านี้

สีดี น้ำเงิน  ครีม ขาว ส้ม


คติวันนี้ ทำตัวเป็นหลักเอง ก็ไม่ต้องพึ่งใคร