พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          วันไม่แจ่มใส ลาภผลที่คิดไว้ยังไม่มา วันนี้อย่าร้อนรน ทำใจให้สงบ อะไรที่ไม่ได้ดังใจจะได้ไม่มีผลต่อเรา ปวดหัวตัวร้อนรีบหาหมอ ไปไหนมาไหน อย่าเร่งรีบ ระวังหัวชน อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้จากความประมาท


อย่าเกี่ยวข้องยุ่งเรื่องคนอื่นมากไป หมายดี กลับเป็นร้ายได้ มีดีมากก็ถูกจับผิด จะเจรจากับใคร อย่าเลือกวันนี้ 


เลือกที่จะให้ หรือ ทำทาน จะแก้ไขทุกเรื่องที่ร้ายให้เป็นดี วันที่ไม่ส่งเสริมทำกิจกรรมใดๆ เลือกที่จะให้  มีผลระยะยาว


สีดี สีฟ้าอ่อน สีขาว เขียวอ่อนคติวันนี้ ใจที่เรียบ คือ ไม่มีเรื่อง