พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          หน้าที่การงานวันนี้เริ่มไปได้ดี มีผู้ใหญ่มองเห็นผลงาน ขอความร่วมมือก็ได้ ต้องตัดสินใจในบางเรื่อง แต่กลับลังเลไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิด 


อย่าแข่งขัน หรือ สมัครเพื่อเข้าช่วงชิงตำแหน่งใดๆ ในวันนี้ ไม่ประสพผลสำเร็จและอาจทำให้เสียมิตร การวิ่งเต้นไม่ประสพผล 


ด้านอื่น การค้า การขาย การตลาด ทั้งการตรวจสอบในการทำงาน และการเจรจาต่อรองกลับประสพผลดี 


สุขภาพร่างกายระบบประสาทเริ่มดีขึ้น ช่วงเวลาที่ไม่ดีเรื่องสุขภาพกำลังผ่านไป 


จะได้สิ่งของหรือรับเรื่องที่ทำให้สบายใจ


สีดี ส้ม เขียวลายดอก ลายเสื้อ เสื้อลายได้หมด ฟ้า และ เหลือง


คติวันนี้ ทำในสิ่งที่สบายใจไม่ใช่เฉพาะตนแต่คนอื่นด้วย ก็จะได้ความสบายใจกลับคืนมา