พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          เป็นวันที่ไม่ควรแสดงอำนาจ หรือ ความรู้ข้ามหน้าข้ามตาคนรู้กว่า สร้างศัตรูมากกว่า จะได้อะไร ระวังสุขภาพ ออกนอกสถานที่ ที่แปลกถิ่นระมัดระวัง ผิดน้ำ ผิดอาหารท้องเสีย ร่างกายอ่อนแอ

เป็นวันคิดมากกว่าทำ คิดอะไรยังไม่ออก ก็ต้องพิจารณาปัญหา คิดอะไรไม่รอบคอบจะพลาดเป็นผลเสียหายมากกว่าผลดี ปัญหาที่เข้า ต้องใช้เวลา อดทน และรอคอย ปัญหามักเข้ามาวันที่ดาวดีมีผลน้อย

รับเรื่องอะไรมาอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ และยังไม่ใช่วันเจรจา หรือ ประสานงาน ของขายไม่ดีไม่ใช่ตัวตัดสิน มีคนมาเสนออะไรใหม่ๆ อย่าเพิ่งรีบรับ จะหงุดหงิดก็ต้องสงบปากสงบคำ เจอเรื่องแปลกๆ อย่าเพิ่งงมงาย


เรียบเท่าไหร่เรื่องก็น้อยในวันนี้


สีดี สีเข้มๆ ม่วงอ่อน ครีม


คติวันนี้ ใช้เหตุ ใช้ผลในทุกเรื่องโดยไม่เสียอารมณ์