พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘


          จะมีเรื่องเสียใจ เสียเพื่อน เสียน้ำใจ บางครั้งหลงไปใส่ใจเรื่องคนอื่น ลืมคนใกล้ตัว ต้องระวังให้ดี ตามฤกษ์ วันนี้แม้มีดิถีเรียงหมอน แต่ ดาว ๖ กลับเข้าองศามรณะ นี่เสียหายมาก เรื่องเกี่ยวกับความรัก ความสัมพันธ์ เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง และการเงิน หยิบยืมวันนี้ ไม่ดีทั้งสองฝ่าย เรียกว่า วันนี้ ร้อนเรือน


งานด้านเอกสารมีข้อผิดพลาดต้องทำซ้ำ แผนการบางอย่างอาจเลื่อน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงแต่ใครเครียด เปลี่ยนสถานที่กลับดีขึ้น  เดินทางไกลจะมีผลดีกลับมา เสียของกลับได้ของ


สีดี น้ำเงิน ฟ้า เทาอมฟ้า เหลือง น้ำตาลอ่อนคติวันนี้ วาจา ถ้ารู้จักพูดก็นำความสำเร็จมาให้ได้