พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          ร้อนลุ่ม ทำอะไรผิดพลาด ทำให้อารมณ์เสียโดยง่าย ก็ต้องให้เป็นไป บางเรื่องถ้าไม่ได้ดังใจก็ต้องแสดงแสนยานุภาพบ้าง เพื่อผลที่ดี และวินัยที่ควรเป็น กลางเดือน เริ่มเห็นแนวทางที่ชัดเจนในทุกเรื่อง เป็นรูปเป็นร่างขึ้น ตามแผนที่วางไว้


อย่าเพิ่งขอร้องเจรจาใดๆ รักษาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุด อย่างมั่นคงก่อน มิตรดีอาจสูญเสียได้ง่าย ถ้าไม่ระวัง กิจกรรมมากมาย งานเยอะ อาจมีหลงลืม วันนี้เป็นวันที่เก็บตก


สีดี ลายดอก เหลืองอ่อนเกือบครีม ลายดอกเล็กๆ แดง


คติวันนี้ ทบทวนด้วยสติ ถึงต้องใช้ความเด็ดขาด ก็ไม่มีอะไรเสียหาย