พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          งานหนักหน่อยวันนี้ อย่าเร่งเกินไป จะสติแตก อย่ากดตัวเองเกินไป ไม่สบายใจต้องพูด จะได้ไม่ค้างคา กลายเป็นเรื่องถกเถียงใหญ่โตในวันหน้า

ไม่ใช่วันทำการมงคล แต่ก็ทำอะไรที่ดีๆ ได้ เป็นวันให้ครอบครัวที่ไม่ใช่อยากพูดอะไรก็พูดให้หมางใจกัน  หรือนัดหมายคุยกัน ยังไม่ลงตัว แต่ก็มีหนทางที่จะได้ทำ

เป็นอะไรทำตามที่หมอบอกจะหาย ไม่ใช่ถามดวงว่าจะหายไหม คนละหมอ 


ฝนตกที่ที่ไม่ควรตก แต่ก็ช่วยไม่ให้แล้งเกินไป เศรษฐกิจยังไปได้ ไม่เหมือนต่างประเทศแน่นอน ของยังขายได้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ 


สีดี ลายดอกไม้ ชมพู เขียวอ่อนคติวันนี้ วันดี ถ้าเราดี