พยากรณ์วันพุธที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          คิดทำสัญญา เจรจาตกลงอะไร วันนี้สามารถทำได้ ผลออกมาค่อนข้างไปในทางดี แต่ยังไม่ได้เต็มร้อย การจัดเตรียมงาน ยังมีข้อบกพร่อง ต้องตรวจสอบซ้ำ แก้ไขล่วงหน้าและเฉพาะหน้า อย่าหงุดหงิดจะเสียงาน น้อยใจยิ่งไม่ได้งาน การงานยังไม่ค่อยได้ดังใจ ยังไม่ได้ตามกำหนด เครื่องจักร บริวาร ยังต้องปรับปรุง ทั้งยังต้องควบคุมค่าใช้จ่าย บางเรื่องยังไม่จำเป็น รอได้ ก็ต้องรอ วัยศึกษา จะสำเร็จได้ ที่ปรึกษา ต้องดี ใกล้สิ้นปี มีอะไรทำมากมาย จนลืมสิ่งที่ควรทำ


สีดี เหลือง ครีม เขียวคติวันนี้หนักเอาเบาสู้ อดทน จะนำมาซึ่งความสำเร็จ