พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          ลาภผลจะมีมา ค้าขายคึกคัก อสังหาริมทรัพย์ขยับตัว การเดินทางจะประสบผลสำเร็จ นัดหมายผู้ใหญ่เจรจามีผล  ความคิดเห็นอาจมีการโต้แย้ง แต่ก็ไม่ได้ขัดขวาง จะได้รับตกทอด ทั้งการงานและทรัพย์ ตรวจสอบงานรับมอบ ออร์เดอร์ให้ดี ยิ่งเป็นงานแรก ยิ่งต้องระวังความผิดพลาด รับงานมากต้องดูแลทั้งคนและเครื่องจักร อยากได้งานต้องหนักเอา ไม่เกี่ยงงาน จะให้ผู้ใหญ่เห็นใจต้องทำให้เห็น


สีดี ส้ม ชมพู เหลือง


คติวันนี้ รักความสำเร็จไม่กลัวอุปสรรค