พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          มีเกณฑ์ท่องเที่ยวในที่แปลก วัดวัง  แต่ต้องระวังอันตรายจากเขี้ยวสัตว์ ทางที่ดีอย่าไปทำร้ายเขา เทศกาลทำบุญอย่าทำบาป  ได้พบปะคนมากมาย เลือกคบให้เหมาะ
ทำอะไรทำด้วยตน พึ่งใครให้น้อยที่สุด จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ โดยไม่ต้องร้องขอ ทุกเรื่องต้องอาศัยฝีมือตนเอง เรื่องยุ่งมาจากยุ่งเรื่องของคนอื่น รับอาสาเขาต้องดูความสามารถตน

สีดี เหลือง น้ำเงิน เขียวอ่อน


คติวันนี้ บุญกรรมอยู่ที่เราทำเอง อย่าโทษคนอื่น