หลักทักษาในวิชาโหราศาสตร์ ตอนที่ ๕ โดย อาจารย์แอน

หลักทักษาในวิชาโหราศาสตร์ ตอนที่ ๕
โดย อาจารย์แอน

          ถ้าฟังจากกลอน "สวัสดิรักษา" ของสุนทรภู่  สีในทางทักษา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เราเคยได้ยินมาว่า คนเกิดวันพฤหัส ห้ามใช้สีดำ แต่จริงๆ ต้องดูรายวัน เช่น วันจันทร์ห้ามสีส้ม สีแดง วันอังคารห้ามสีขาว แต่ถ้าใส่สีม่วงก็จบ วันพุธไม่ใส่สีชมพู  วันพฤหัสไม่ใส่สีดำ  วันศุกร์ไม่ใส่สีเขียว  วันเสาร์ไม่ใส่สีเขียวเหมือนกัน  วันอาทิตย์ไม่ใส่สีฟ้า  ที่พูดมาทั้งหมด คือสีกาลกิณีประจำวัน ดังนั้นคนเกิดวันพฤหัสจะใส่สีดำก็ได้ แต่ไม่ควรใส่ในวันวันพฤหัส

ถ้าสมมุติว่าวันนั้นใส่สีกาลกิณีมาแล้ว ก็ใส่สีม่วงแซมเป็นตัวแก้  เพราะสีม่วงเป็นสีของดาวเกตุ (๙)  ดาวเกตุเมื่ออยู่ร่วมกับกาลกิณี ดาวเกตุคือเกตุเมืองที่อยู่ตรงกลาง ที่ผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกัน  ใส่สีม่วงคือสีของดาวเกตุ เหมือนกับใส่ทุกสี เหมือนมีปากัว ยันต์ ๘ ทิศ แถมศัตรูจะนึกรัก กลับมาเป็นมิตร

ผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านจะถือหลักว่า วันจันทร์ใส่สีขาว วันอังคารใส่สีชมพู เท่ากับว่าใส่สีของดาวบริวาร เพราะคนโบราณไม่ได้เอาเดชเอาศรีเป็นหลัก  แต่นับหนึ่งที่พรั่งพร้อมไปด้วยบริวารและให้เป็นมงคลกับคนที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมด จึงเอาสีของดาวบริวารเป็นหลัก  สมัยก่อนเวลาจะตั้งชื่อ เอาดาวบริวารขึ้นมาก่อน เหมือนที่สันนิษฐานว่านางพิมพิลาไลยเกิดวันพฤหัส เพราะว่าเอาอักษรบริวารขึ้นคือตัว ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวันทอง เอาอักษรของดาวอายุขึ้นคุ้มครอง


สมมุติว่าวันจันทร์ เราไม่อยากใส่สีของดาวบริวาร เราก็สามารถใช้สีของดาวเดช ศรี มนตรี ได้  แต่จริงๆ แล้ว อยากให้ใช้สีของดาวมนตรี เพราะเป็นที่รักของทุกคน  แต่ถ้าต้องไปบุกตะลุย วันจันทร์ก็ใส่สีเขียว เป็นเดช  ถ้าใส่สีดำเป็นศรี ก็เจริญงอกงาม  ถ้ามนตรีเป็นสีฟ้า เจรจากับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่นึกรัก อุปถัมภ์  ที่นี้ในปัจจุบัน กิจกรรมต่างๆ และหน้าที่การงานในชีวิตประจำวัน อาศัยมนตรีเยอะกว่า การบุกตะลุยน้อยลง และเราไม่ได้ไปไหนเพื่อให้คนเห็นความเป็นมงคล ของเราอย่างเดียว ดังนั้นใช้สีของมนตรีก็เหมาะ  แต่ถ้าการงานอยู่ตัวแล้วจะใช้สีที่เป็นศรีก็ได้ วันจันทร์ก็เป็นสีดำ