พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน        

          ได้รับมอบงานมากจนทำงานไม่ทัน ระวังอย่าเกินหน้าคนอื่น ทำให้เสียผล ตั้งใจเปลี่ยนงานหาจังหวะให้ดี ไม่ต้องโกรธกับใคร สิ่งที่สร้างมาจะเสียหาย สามารถเริ่มทำกรตลาด ประชาสัมพันธ์ เปิดตัวสินค้า ธุรกิจการงานต้องการคน หนักเอาเบาสู้ก็ไม่ตกงาน อย่าหมิ่นว่าเงินน้อย ใช้เป็นก็เพียงพอในยุคนี้


อิทธิพลระบบอุปถัมภ์ค่อนข้างสูง สร้างกลุ่มทางการค้าจะได้ประโยชน์มากกว่าทำลายกันเอง


สีดี ชมพู เขียว สีเข้มคติวันนี้ กล้าทำ ดีกว่ากล้าพูด