พยากรณ์วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          มีฤกษ์ดีทำการมงคลช่วงเช้า แต่ไม่เหมาะลงเสาเอก และไม่ใช่ฤกษ์เจรจา อย่าใจร้อนรีบทำการ รอบคอบในทุกการกระทำ อย่าประมาท ผู้ใหญ่มอบหมายให้ทำงาน รับอาสาทุกด้านจะสำเร็จทั้งงานเขางานเรา 


การเดินทาง ดูงาน สำเร็จ  การค้าขายไปได้ มีมิตรช่วยเหลือ อุปถัมภ์แต่ต้องรอจังหวะ


สีดี เหลือง สีเข้ม ม่วงคติวันนี้ ยุ่งเรื่องของเขา เราจะยุ่งเอง