พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน          ฟ้าเริ่มปลอดโปร่ง หนทางดีเริ่มมีมา หลายสิ่งที่รอคอยเริ่มชัดเจน  วันนี้พอเริ่มดี ก็ต้องโกลาหลรีบเร่งทำให้เสร็จ เหมือนน้ำขึ้นให้รีบตัก ผู้ใหญ่ ผู้น้อยให้คุณ คบผู้อ่อนวัยได้ข้อคิด ให้ประโยชน์ มีคนคอยช่วย เหมาะเจรจาร้องขอ เสนอโครงการ ข้อขัดแย้งสามารถเจรจาต่อรอง เป็นวันนัดหมาย ประชุมหาข้อสรุป 


จะสมัครงาน เริ่มต้นที่ตนชำนาญ เงินเดือนน้อยๆ ค่อยไต่ระดับโชว์ผลงาน อย่ามัวแต่ดูดวงว่าทำอะไรดี ถนัดอะไรก็ไปทำ ได้แน่นอนกว่าคอยให้ดวงบอก พูดจาแบบอ่อนน้อมยอมรับ สำเร็จทุกเรื่อง ลูกน้องเรื่องมากต้องคอยแก้ปัญหา ก็ต้องทำ เงินทองยังรั่วไหล ต้องระวัง


สีดี เหลือง ขาว คติวันนี้  ขยันคิด ขยันทำ ทั้งต้องอดทนถึงจะได้