พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          มีค่าใช้จ่ายกับญาติพี่น้องบริวาร บุตรหลาน สุขภาพไม่แข็งแรงระวังทานอาหารผิด ลำไส้ไม่ดี  วันนี้ใครแนะนำอะไรก็อย่าดื้อ ฟังคิดแล้วตามจะได้อะไรดีๆ  รับข่าวอะไร จะล่าช้าเกินที่ควรเป็น หรือที่คาดการณ์ วันสุดสัปดาห์ยังทำอะไรไม่เสร็จเรียบร้อย ปลายปีเหมือนเสาร์อาทิตย์ก็ต้องสะสางงาน  จิตใจร้อนรน ใจเย็นๆ

ผู้ใหญ่ผู้น้อยเสมอกัน อย่าเกี่ยงว่าเด็กผู้ใหญ่ในทุกเรื่อง

สีดี สีเข้มๆ น้ำตาล สีไข่ไก่


คติวันนี้ พูดน้อยก็เรื่องน้อย