หลักทักษาในวิชาโหราศาสตร์ ตอนที่ ๓ โดย อาจารย์แอน

หลักทักษาในวิชาโหราศาสตร์ ตอนที่ ๓
โดย อาจารย์แอน


        เราจะมีวิธีการนับทักษาอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น นางวันทองเกิดวันพฤหัส ดาวพระพฤหัส ก็เป็นบริวาร ดาวราหูเป็นอายุ ดาวศุกร์เป็นเดช นางวันทองถึงสวย ดาวอาทิตย์เป็นศรี มีชื่อเสียง ทุกคนมารุมชอบ มูละคือดาวจันทร์ อยู่ไม่เป็นที่ พเนจรตลอด อุตสาหะคือดาวอังคาร มักมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจเสมอๆ มนตรี คนช่วยเหลือเป็นดาวพุธ ถือว่ามีอยู่น้อย ก็ต้องด้วยการพูดจา ขุนแผนพูดเก่ง ช่วยได้คนเดียว เสาร์เป็นกาลกิณี ชีวิตที่ลำบากยากเข็ญนำความเสื่อมมาสู่ชีวิตของนางวันทอง

คนที่เกิดวันพฤหัส ก็จะมีชีวิตในลักษณะแบบนี้เหมือนกัน เช่น เกิดวันพฤหัส ดาวราหูเป็นอายุ จะเจ็บไข้ได้ป่วย มีโรคประจำตัว ดาวศุกร์เป็นเดช มีรูปร่างหน้าตาดูดี หมดจดงดงาม ดูเรียบร้อยเป็นระเบียบ อาทิตย์เป็นศรี ชอบทำอะไรที่อย่างน้อยต้องมีผลงาน มูละ คือ ดาวจันทร์ ไม่ชอบอยู่กับที่ ชอบท่องเที่ยว อังคารเป็นอุตสาหะ มีกิจกรรมมาก อยู่นิ่งไม่เป็น จะทำก็ต้องทำให้เสร็จ ดาวพุธ เป็นมนตรี มีปากเป็นเอก พูดจาแล้วมีคนช่วยเหลือ เป็นคนมีปิยวาจา เสาร์เป็นกาลกิณี ถ้าเป็นคนรังแครังคัด หวาดระแวง อิจฉาริษยา จะนำความเสื่อมมาสู่ชีวิต

ในการพยากรณ์ เกิดวันไหน เราจะเอาทักษามาพยากรณ์เป็นพื้นชะตาก่อน แล้วค่อยพยากรณ์อย่างอื่น สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ถือเป็นดาวราหู นับราหูเป็นบริวาร แต่ว่าเวลานับอายุจร จะนับจากดาวพุธ

ในทักษา การนับจากดาววันเกิด จะเป็นพื้นดวง แต่ในแต่ละปี ดาวมีการย้าย ปีนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา เราก็จะนับอายุจร โดยนับจากดาววันเกิดไปตามอายุ พอถึงดาวอาทิตย์ ก็เข้าตากลางก่อน แล้วนับดาวจันทร์ต่อ สมมุติว่าเกิดวันพฤหัส อายุ ๓๓ เราไม่ต้องนับ ๑ ถึง ๓๓ เอา ๓ + ๓ ได้ ๖ ก็นับจากดาวพระพฤหัสไป ๖ นับพฤหัสเป็น ๑ ราหูเป็น ๒ ศุกร์เป็น ๓ อาทิตย์เป็น ๔ เข้าตากลางก่อนที่ดาวเกตุ เป็น ๕ แล้วก็ขึ้นดาวจันทร์เป็น ๖ ก็จะได้ดาวจันทร์เป็นบริวาร ทายว่า ปีนี้อยู่ไม่เป็นที่ มีการเปลี่ยนแปลง อังคารเป็นดาวอายุ ทายว่า สุขภาพจะขึ้นๆ ลงๆ อาจจะมีภูมิแพ้ แผนงานก็ต้องละเอียดรอบคอบเพราะอังคารเป็นดาวมุทะลุ ใจร้อน

โหราศาสตร์, ทักษา,ทักษากำเนิด,ทักษาจร,อ.แอน, ษณอนงค์,ajarn ann team
การนับทักษา

ในกรณีที่เรานับแล้วตกตากลาง ๙ ให้ใช้ดาวพฤหัสเป็นบริวาร


ษณอนงค์,ทักษา,ajarn ann team,
ทักษา