พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

ปลอดโปร่งใจถ้าไม่คิดลงทุนเพิ่มโดยปราศจากหลักการ  อย่าทำอะไรโดยไม่ถามความเห็นก่อนจะกลายเป็นเรื่องใหญ่  มีเรื่องต้องให้ซิกแซก อย่าให้ผิดหลักการจะโดนเพ่งเล็ง คนงานต้องถูกออก รอคนใหม่อาจดีกว่า

ในที่ทำงานแบ่งเป็นกลุ่ม เราอย่าแบ่งไปด้วย ทั่วไป อุปสรรคเล็กน้อย ใครเอาอะไรมาฝากขาย ฝากดู ฝากทำ รับแต่พอควร เป็นช่วงเวลาแปะ ฝาก ที่เราต้องพิจารณา  


ค่อนข้างวุ่นวายหลายเรื่อง ทำงานไม่ทันก็ไม่ทัน ต้องทันสักวันอยู่แล้ว ให้ใจเย็น

สามารถทำข้อตกลง ประชุมทำข้อตกลง ออกนโยบาย  เสนอโครงการ ทำสัญญาสร้างพันธมิตรใหม่


ระวังมิตรมีหลากหลาย เลิกคบได้ไม่ต้องเกรงใจ ถ้าพาเราเสีย หรือไม่ดี

สีดี ส้ม ชมพู เหลืองคติวันนี้ ความมีระเบียบเริ่มจากตัวเองจึงสามารถควบคุมได้ทุกอย่าง