เรียนโหราศาสตร์ จากรามเกียรติ์/๑๐ โดย อาจารย์แอน

เรียนโหราศาสตร์ จากรามเกียรติ์/๑๐
โดย อาจารย์แอน

พระเคราะห์คู่ธาตุ

อาทิตย์กับเสาร์คู่นี้        เตโช
ปฐวีครูจันโท                       แนะไว้
อสุรินทร์ภุมโม                     คือธาตุ ลมแฮ
                                พุธศุกร์สองนี้ไซร้                  ธาตุน้ำแถลง ฯ
ความหมายคือ
๑๗    คือ คู่ธาตุไฟ ให้คุณทางอำนาจ
๒๕     คือ คู่ธาตุดิน ให้คุณทางยศศักดิ์ ตำแหน่งหน้าที่
๓๘     คือ คู่ธาตุลม ให้คุณทางความกล้าหาญ กำลังใจเป็นเลิศ เป็นผู้นำ ไม่ยอมแพ้
๔๖     คือ คู่ธาตุน้ำ ให้คุณทางเสน่ห์ เมตตานิยม บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์
ส่วนดาว ๙ ถือเป็นวิญญาณธาตุ และดาว ๐ เป็นอากาศธาตุ

๑๗    คู่ธาตุไฟ สถิตอยู่ ราศีธาตุไฟ ได้แก่ เมษ สิงห์ ธนู ถือว่า ได้ อสีติ ศัพท์ทางบาลี แปลว่า เป็นเลิศ โดดเด่น ดังเช่นในพุทธศาสนา ยกย่องพุทธสาวกว่า พระอรหันต์อสีติ มีอยู่ ๘๐ รูป เข้าใจความหมายแล้วนะคะ ว่าเลิศขนาดไหน
๒๕    คู่ธาตุดิน สถิตอยู่ราศีธาตุดิน ได้แก่ พฤษภ กันย์ มังกร ได้อสีติธาตุดิน
๓๘     คู่ธาตุลม สถิตอยู่ราศีธาตุลม ได้แก่ เมถุน ตุลย์ กุมภ์ ได้อสีติธาตุลม
๔๖    คู่ธาตุน้ำ สถิตอยู่ราศีธาตุน้ำ ได้แก่ กรกฏ พิจิก มีน ได้ อสิติธาตุน้ำ
คุณวิเศษได้ตามที่แจกแจงข้างต้น มาเป็นอันดับหนึ่ง

คู่ธาตุน้ำ, คู่ธาตุดิน, คู่ธาตุไฟ, คู่ธาตุลม, การวิเคราะห์ดวงชะตา, ผูกดวง, อาจารย์แอน, ษณอนงค์ คำแสนหวี
พระเคราะห์คู่ธาตุ

ดังเช่นดวงหนุมานที่ได้ คู่อสีติ ถึงสองคู่เอก
และได้คู่ธาตุน้ำ เป็นรอง เมื่อ ๔๖ คู่ธาตุน้ำ สถิตราศีที่เป็นปฏิปักษ์ เลยขาดเสน่ห์ จะรักผู้หญิงต้องออกแรงเกี้ยว ยิ่งมี ๖๗ คู่ศัตรูอยู่ด้วย นี่ต้องรวบหัวรวบหาง กินกลางตลอดตัว

ผูกดวง, ทำนายดวงชะตา, ดวงหนุมาน, โหราศาสตร์ฮินดู, รามายณะ, อาจารย์แอน, ษณอนงค์ คำแสนหวี
หนุมาน


ถ้าพระเคราะห์คู่ธาตุนี้ สถิตไม่ตรงตามธาตุ ก็ให้คุณน้อยลงมา และถ้าอยู่ห่างกัน แต่ให้แสงกันได้ เป็นสาม เป็นห้าต่อกัน ก็ให้คุณรองมาโดยลำดับ จะเปรียบเทียบให้ดูนะ

แม่ทัพ          มีคู่อสีติ ๒ คู่
รองแม่ทัพ    มีคู่อสีติ ๑ คู่
นายพล        มีคู่อสีติ ไม่ตรงธาตุ
นายพัน        มีคู่อสีติ เป็นสาม เป็นห้า แก่กัน
นายร้อย       ออกรบหน้า มีคู่อสิติ ที่สถิตอยู่ราศีธาตุที่เป็นศัตรูกัน เช่น คู่ธาตุไฟ สถิตราศีธาตุน้ำ คู่ธาตุดิน สถิตราศีธาตุลม
ลิ่วล้อพลทหาร ออกหน้าตายก่อน  คู่ธาตุ หาไม่เจอ

แต่ใครไม่มีพระเคราะห์คู่ธาตุ อย่าเพิ่งตีโพยตีพาย มีดาวคู่อื่นอีกจ้ะ ทั้งโยค เกณฑ์ เป็นทางเลือกมากมายที่จะทำให้เจริญ จะลำบากกว่าสบาย หรือ ลำบากจนชิน หรือ สบายแล้วลำบาก ก็มีให้เลือก