พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

          วันเยี่ยมญาติ ที่ต้องดูแลคนรอบข้างให้ดี เพราะครอบครัวจะมีปัญหา ปัญหาทุกคนต้องไม่ละเลย จะมีเรื่องให้เสียใจ และเสียดายเวลา  อย่าหยาบกับคนรอบข้าง และต้องไม่บังคับ ดาวใช้อำนาจรุนแรงในวันนี้ มีเรื่องต้องใช้เงินยังผัดผ่อนได้ คำพูดร้ายๆ ก็ต้องประหยัด ทั้งที่มีเยอะจนต้องทิ้งไปบ้าง ไม่ได้ทำเงินให้ ระวังของตกแตก ไม่ใช่วันที่จะทำของที่บอบบาง

การเรียนการศึกษา ถูกใจคนอื่น ไม่ถูกใจตัวเอง อาศัยการฝึกฝน และความพยายาม

วันนี้นอกจากที่เตือนแล้ว มีฤกษ์ดีทำการมงคล เปิดตัวสินค้า

สีดี เขียวอ่อน ม่วง ขาว ครีม

คติวันนี้  ทำความดีไม่ต้องกลัวใครจับผิด

     
ปฏิทินโหร, อ.แอน, Ajarn Ann Team, www.sana--anong.com
ปฏิทินจักรจรนพเคราะห์ ปี ๒๕๕๘