พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

          วันนี้ฟ้าปิดอีกแล้ว เหมือนมีเมฆหมอกของความยุ่งยากล่องลอยมา ผู้หลักผู้ใหญ่จะเสียคนถ้าทำอะไรผิดจังหวะ จะมีเรื่องทำให้ปวดหัว จุกจิก อย่าตั้งใจมากไป จะได้ไม่เครียด

วันนี้ทำเรื่องเล็ก อย่าทำเรื่องใหญ่ ดาว ๔๕๖ เมื่อดาวดวงใดดวงหนึ่งมีปัญหา จะมีความหมายในทางโต้เถียง ขัดแย้ง พูดมากก็กวนใจ พูดน้อยก็ไม่เข้าใจ วันนี้จึงยากที่จะจัดการ นอกจากไปตามน้ำ

อะไรที่แปลกใหม่จะดีกว่าถ้าได้ลองทำก่อนปฏิเสธ ทุกอย่างมีการพัฒนาและเริ่มต้น เพียงแต่วันนี้ได้แต่คิด ค่อยไปพัฒนาในตอนหลัง

สรุปวันนี้ไม่ดีเท่าวันก่อน

สีดี ลายดอก  ม่วง


คติวันนี้ ไม่ใช่จังหวะก็อย่าไปฝืน