พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          ดาวผู้ใหญ่คู่มิตรสำคัญเสีย ผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ ไม่สามารถทำตามที่ร้องขอ จะเสนออะไรไปก็ตกหมด เป็นวันที่ไม่เหมาะทำการใดที่ต้องการผู้อุปถัมภ์

วันนี้ดีที่จะได้มิตร ได้เพื่อน ถึงแม้จะได้หุ้นส่วนก็ไม่เหมาะทำสัญญาใดๆ เป็นวันอดีต คือทำเรื่องหลังให้เรียบร้อย เตรียมวันข้างหน้า รวมถึงการจัดการทรัพย์สิน เอกสารที่ยังไม่เรียบร้อย มากกว่าทำการใดที่จะเดินไปข้างหน้า

ติดต่อภายนอกไม่สำคัญเท่างานภายใน อะไรที่แตกหักเสียหายต้องซ่อมแซม

สีดี ม่วงน้ำเงิน ม่วงคราม และเขียวอ่อน


คติวันนี้ กำลังใจ ความเพียร สามารถประสพความสำเร็จได้