พยากรณ์วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

อ.แอน, www.sana-anong.com, Ajarn Ann Team, sana-anong.blogsopt.com
Ajarn Ann Team
           ถึงวันที่ใช้การเจรจาเพื่อความสำเร็จได้ เป็นวันสร้างเครดิต เสนอโครงการพูดคุย อย่าให้เสียเวลาไปเปล่า ในวันนี้รวมถึงการโฆษณา ทำการตลาด แต่ไม่ใช่วันดีในเรื่องการเงิน ไม่ได้แต่หาได้ การแข่งขันคึกคัก แต่ก็ได้ทุกคน ถ้าเริ่มต้นมาดี ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะดี เพราะวันดี

สามารถประชุมวางแผนใหม่ๆ ระดมความคิด ได้แผนงานดีๆ วันนี้ จะพบคนเก่งคนดีจริง สามารถตกปากรับคำ ทั้งรับคน และเริ่มต้นเปิดตัวสินค้า หรือรับงาน

เด่นมากถูกนินทา ข้ามหน้าลัดขั้นตอนต้องระวัง

สีดี ฟ้า เหลือง เขียวอ่อน ครีม

คติวันนี้ อย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่า จังหวะดีต้องรีบคว้า