พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘

          กลางมิถุนายน คือ ความแล้งที่กระทบถึงเศรษฐกิจ และกำลังซื้อ ตลาดนัดกลับนิยม ของใหญ่ยังขายได้ วันนี้ ดาว ๔ เข้ามรณะองศา ไม่เจรจาเรื่องการเงินและอย่าปฏิเสธแข็งเกิน  งานประมูลกดราคามาก ระวังเรื่องคุณภาพ  การหมุนเวียนการเงินต้องเตรี่ยมการล่วงหน้า คนอายุน้อยกว่าให้คุณ ผู้ใหญ่เหนื่อย หลีกให้ดี ระวังโดนเพ่งเล็ง ความเป็นผู้ใหญ่ มีคำว่า ควร หรือ ไม่ควร


รักษาสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ทำตลาดวันนี้อาจต้องเปลี่ยนรูปแบบบ้าง แข่งกันกันรุนแรง ลูกค้าชอบความนุ่มนวล ของสวยงาม

ยังคงต้องใช้สมอง เอกสารสูญหาย รีบแก้ไขล่วงหน้า ข้อเสียเกิดจากตัวเราเอง ไม่ใช่อื่นไกล  ปวดหัวมีบ้างต้องรักษาสุขภาพ


สีดี เหลือง ฟ้า ครีมคติวันนี้ หาความสบายใจด้วยการคิดถึงกาลเทศะ และความควร