พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          หงุดหงิดไม่ได้ดังใจ วันนี้ขับรถต้องระวัง  ตรวจสายตาบ้างก็จะดี อาจจะสั้นยาวมากกว่าเดิม จะซื้อของ ไม่ได้อย่างที่ต้องการ หาอะไรทดแทนพอได้  การพูดเจรจาพอมีน้ำหนัก สร้างบารมี ผลงานเอาไว้ดี จะใช้ประโยชน์ได้ก็ตอนนี้

ทำอะไรเหมือนถูกชักจูงให้เป็นไปตามนั้น ตามอิทธิพลสภาพแวดล้อมและบุคคล หรือ แม้แต่ ตามแฟชั่น ทั้งที่ใจอาจไม่ชอบ คิดได้ก็เป็นประโยชน์ทางการค้าและธุรกิจ

สีดี สีแดงเลือดหมู สีเข้มๆ น้ำตาล


คติวันนี้ คิดอะไรก็ไม่สำเร็จ ถ้าไม่ลงมือทำ