พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

เรื่องสำคัญๆ รอไว้ก่อน เร่งทำไปวันนี้ก็ไม่สำเร็จ สุขภาพ ความคิดยังไม่ดี คาดการณ์อะไรไม่ได้ ข้อมูลยังไม่พอ คนเคยดี ก็เสียได้ อาจมีเหตุสุดวิสัย รอดูทุกอย่างให้ชัดเจน จะแก้ไขปัญหาได้หมดจดทุกเรื่อง

 อำนาจ บารมี ระบบอุปถัมภ์ ผู้ใหญ่ยังช่วยเหลือ ทุกทีต้องมีความเกี่ยวพันของพวกพ้อง  น้ำใจมากเพื่อนก็มาก อย่าพูดว่า อยากอยู่คนเดียว เดี๋ยวจะเหลือคนเดียวจริงๆ

สีดี ขาว ครีม เหลือง น้ำเงิน


คติวันนี้  คิดดี ปากดี เพิ่มมิตร คิดน้อย ปากพล่อยบั่นทอนมิตร