พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
          มิตรมีปัญหา พี่น้องไม่ปรองดอง หุ้นส่วนมีความเห็นต่าง ได้แต่รับฟัง แก้ไขไปตามสถานการณ์  ช่วงใกล้เที่ยงพอผ่อนคลาย ถ้านั่งเก็บงาน สะสางงานตัวเองก็จะมีเรื่องน้อยลง เดี๋ยวนี้สื่อทันสมัย นั่งเฉยๆ เรื่องก็มาหาถึงที่ได้ ต้องทนนั่งเฉยบ้าง เรื่องจะได้น้อยลง เป็นวันที่หงุดหงิดได้ง่าย มีเรื่องง่าย  ต้องระวัง ประสานงานติดต่อ มีข้อขัดข้อง

สีดี เหลือง ชมพู

คติวันนี้ แม้จะเป็นวันที่เรื่องดีมีน้อย แต่ถ้าทำดีมากๆ ก็จะเป็นวันที่ดีมาก