พยากรณ์วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          พูดดี เป็นศรีแก่ตน  วันนี้วาจาเป็นเสน่ห์ เจรจาได้ทุกเรื่อง ช่วงนี้ระวังเอกสารเรื่องการเงิน จะถูกตรวจสอบได้ทุกด้านแม้กระทั่งภาษีติดต่อทางการทำให้ถูกต้อง เอกสารส่วนตัวต้องครบและเรียบร้อย เตรียมพร้อมสำหรับทุกเรื่อง

วางแผนเรื่องการตลาดเรื่องงานให้ดี สามารถเดินตามแผนได้ถ้าตั้งใจ แม้กระทั่งการหางานที่เหมาะกับตน คิดออกจากงานก็ทำได้ถ้าวางแผนมาระยะหนึ่งแล้ว


ด้านเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดี ไม่มีเงินก็ยังไม่มี แต่ขยันหาได้ มีเงินก็ยังมี อย่าเพิ่งรีบประหยัด ใช้พอประมาณ เพื่อการหมุนเวียนให้คนขยันมีทางไป


สีดี เขียวอ่อน ลายดอก ขาว ครีม



คติวันนี้ เป็นหนี้แม้ไม่ดี แต่ควบคุมได้กลับมีเงินลงทุน หมุนเวียน