พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          ไม่ควรสร้างหรือทำกิจกรรมที่สำคัญใดๆ ในวันนี้  แต่สามารถเจรจานอกรอบต่อรอง พูดคุยโยนหินถามทาง เป็นวันที่สะสางงานที่ไม่สำเร็จให้สำเร็จ เป็นวันด้านการศึกษา ทั้งทบทวนหรือ เพิ่มเติม

เก็บตัวสะสางงานภายในบ้าน ทำสวน เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ดีที่สุดในวันนี้

สีดี สีเข้ม ขาวครีม


คติวันนี้ วันไม่ดี แต่คนดี ก็เป็นวันดีๆ ได้