พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          เป็นวันที่จันทร์ดับ ไม่ควรเริ่มทำการใดๆ ในวันนี้ ทำอะไรก็ไม่มีผู้ช่วยสนับสนุน การประสานงานก็ต้องหลายครั้ง หลงลืม ได้หน้าลืมหลัง เรื่องราว พลิกล็อคได้ตลอด อย่าคิดมาก เห็นดี กลับไม่ดี ก็มีมาก ยิ่งพูดมาก ยิ่งเข้าตัว


สภาวะรอบๆ ยังตึงตัว ด้านเศรษฐกิจ สังคม พึงใช้ชีวิตระมัดระวัง อย่าทิ้งงาน ทิ้งหน้าที่


สีดี ม่วง สีเข้ม เขียวอ่อนคติวันนี้ ตำหนิเขา อย่าลืมย้อนดูตน