พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          มีฤกษ์ดีสำหรับการเริ่มต้นเปิดตัวสินค้า ควรทำเป็นการภายใน ไม่เปิดตัวใหญ่โต แผนงานดีสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง วันนี้ไม่ใช่วันประสานงาน ติดต่อ มิฉะนั้นจะต้องไปสองครั้ง ด้วยเอกสารไม่พร้อม มีเรื่องติดขัดนอกจากเป็นวันที่เปิดตัวสินค้าได้แล้ว ยังเป็นวันที่สามารถเตรียมงานภายในทุกด้านให้พร้อมก่อนดำเนินงานต่อไป 


สีดี ม่วง ชมพู สีเข้มคติวันนี้  คนจะรุ่งถึงเวลาอะไรก็ฉุดไม่อยู่