พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          เริ่มต้นสัปดาห์ทำงาน กลางเดือน กับการแก้ปัญหาในเรื่องที่มีผลมาจากปัจจัยภายนอก หลายเรื่องจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน แต่ก็ค่อยเป็นค่อยไป ความคิดบางอย่างเป็นไปแบบเดิมไม่ได้ ทำงานเป็นทีมดีกว่าทำงานคนเดียว ต้องมีพันธมิตรในทุกกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ถึงจะบรรลุตามเป้าหมาย


สีดี ขาว ครีม น้ำตาล ม่วงคติวันนี้ ดูรอบข้าง มองให้กว้าง มองให้ไกล ถึงจะทันการณ์