พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          เหมือนเดินมาสู่ปลายทางที่ต้องตกลงใจ มีเรื่องแปลกๆ หรือไม่คาดฝัน ก็ต้องยอมรับและแก้ไข  ยังไม่ควรลงทุนเพิ่มเติมอะไรในช่วงนี้ เป็นช่วงศึกษาและค่อยเริ่มต้นอย่างระมัดระวัง ระวังสุขภาพให้มากในช่วงนี้ ทำในสิ่งที่ชอบ  หรือหลีกจากสถานการณ์ไปชั่วคราวจะดี
 

สีดี สีชมพู สีเข้มๆ และม่วงคติวันนี้ ทำในสิ่งที่ชอบจะบันเทาความเหนื่อยใจ