พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          เป็นวันที่สามารถติดต่อผู้ใหญ่ การค้าพอไปได้ ทำข้อตกลงอะไรยังไม่แน่นอน ได้ทำทางไว้ ต่อไปจะโยงไปสู่ทางที่ดีดีกว่าได้ อย่าเพิ่งหงุดหงิดใช้อารมณ์ อุปสรรคมีมาจากปัจจัยภายนอก ดูให้ดี แก้ให้ถูกจุด บางเรื่องเข้ามาโดยไม่คาดฝัน อะไรก็เกิดขึ้นได้ ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า


สีดี ชมพู ฟ้า น้ำตาลคติวันนี้ อย่าเพิ่งเชื่อที่ตาเห็น อย่ายึดตามความเห็นตน