พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          ทำอะไรเปิดเผย อย่าปิดบัง จะเป็นผลเสียในภายหลัง มีเวลาไปตรวจสุขภาพ บริวารมีการเปลี่ยนแปลง เสียเวลาจัดการให้เรียบร้อยก่อน จะได้รับ ผลประโยชน์แบ่งปัน งานก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้น มิตรจะช่วยเหลือ


ข่าวหรือ เรื่องที่มีมาต้องกรองก่อน อย่าเชื่อข่าวลือ


สีดี ชมพู กรมท่า ส้ม น้ำตาลคติวันนี้ พูดให้น้อย จะเป็นที่เชื่อถือมากกว่า